Online privé trainingen voor naasten van personen met ernstige psychische problemen.


Wij bieden trainingen voor naasten - familieleden, partner en/of vrienden -  van iemand met psychische problemen zoals borderline, psychose of verslaving. Trainingen op maat voor verschillende aandoeningen waarin u kennis en vaardigheden verwerft om te leren omgaan met iemand met ernstige psychische problemen. De trainingen behandelen thema's als 'Verbindende Gespreksvoering', 'Valideren & begrenzen' en 'Motiverende gespreksvoering'. 


Herkenbare, moeilijke situaties?

Bent u ongerust, of misschien wel wanhopig. Misschien is uw leven ernstig ontregeld. Dat geldt ook voor anderen die er nauw bij betrokken zijn. U wilt allemaal dolgraag helpen en ondersteunen, maar u weet niet waar u goed aan doet. Misschien zijn er conflicten ontstaan. Misschien is het contact helemaal verbroken. Misschien lukt het niet om uw familielid te motiveren om hulp te zoeken voor zijn of haar psychische problemen. Naastentraining helpt u om, samen met familie of vrienden, specifieke kennis en  vaardigheden te verwerven voor het (beter) leren omgaan met iemand met ernstige psychiatrische problemen.


Verschillende type psychische problemen

De twee trainers - Tom Rusting & Tiny van Hees - hebben zowel professioneel als persoonlijk veel ervaring met de omgang en behandeling van personen met diverse ernsstige psychische problemen zoals persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline, gedragsproblematiek zoals psychose en verslavingsproblemen. In alle trainingen van Naastentraining wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan "zorgmijders"


Voor familieleden en vrienden

Naastentraining richt zich op één familielid of één familie/vriendenkring tegelijk. Bijvoorbeeld een ouder, of een ouderpaar, van een jongeman die last heeft van psychoses. Misschien is er ook een broer of zus die mee wil doen. Ieder, desgewenst, vanuit zijn/haar eigen locatie, online. U hoeft geen voorkennis te hebben en u ook niet te kwalificeren. U kunt direct met ons contact opnemen voor meer informatie en om uw situatie en behoefte te bespreken. Daarna kunt u zich vrijblijvend aanmelden. 


Kosten

Naastentraining zal vanaf 2021 een bescheiden - vrijwillige - bijdrage vragen aan deelnemers. Naastentraining is en blijft in ieder geval een non-profit organisatie.


Hebt u interesse in of een vraag over Naastentraining ?

Stuur een email met een korte beschrijving van uw situatie en uw vraag naar info@naastentraining.nl  Een van de trainers - Tiny van Hees of Tom Rusting  - nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Hebt u zelf psychische of verslavingsproblemen? 

Aarzel dan niet om contact te zoeken. Naastentraining kan uw familie, uw partner en uw vrienden helpen om meer begrip voor u te krijgen. Dat kan het leven voor u allemaal een stuk draaglijker maken, en het bevordert uw eigen herstelproces.