Psychische aandoeningen en bijpassende trainingen voor naasten.


Wij bieden privé trainingen op maat voor verschillende type aandoeningen: psychoses,  persoonlijkheidsproblemen en verslaving.


Psychoses

Psychoses kunnen het leven van een patiënt én het leven van diens naasten ernstig ontwrichten. Mensen met een psychose kunnen vaak niet beseffen dat hun belevingen en hun denkbeelden voortkomen uit een psychische aandoening. De verstandhouding tussen een patiënt en (bijvoorbeeld) de ouders kan daar ernstig onder lijden. Het lukt die ouders dan ook niet meer om de patiënt te ondersteunen om zijn/haar leven weer op de rails te krijgen. Meer informatie, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychose


Naastentraining biedt in zulke gevallen de privé videotraining “Verbindende Gespreksvoering”. Verbetering of herstel van de relatie tussen naasten en patiënt.


Persoonlijkheidsproblemen

Persoonlijkheidsproblemen  kent allerlei verschijningsvormen. Borderline is de meest bekende. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben gewoonlijk een heel laag zelfbeeld en ze uiten dat soms door schadelijk gedrag naar zichzelf en naar anderen. Voor naasten is het erg moeilijk om daarmee om te gaan. Meer informatie, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonlijkheidsstoornis en https://nl.wikipedia.org/wiki/Borderline-persoonlijkheidsstoornis


Naastentraining biedt daarvoor de privé videotraining “Valideren en Begrenzen”. Naasten leren hoe ze het best met de betrokkene kunnen omgaan om conflicten zoveel mogelijk te voorkomen en om diens zelfvertrouwen te helpen herstellen.


Verslaving

Verslaving ziet Naastentraining óók als een psychische aandoening. Al of niet in combinatie met andere psychische aandoeningen. Hoe krijg je als naaste iemand zo ver dat hij of zij professionele hulp zoekt? Meestal niet door er steeds op te blijven hameren. Meer informatie, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verslaving


In de privé videotraining “Motiverende Gespreksvoering” geven we tips hoe het soms wel kan lukken. Ook als het “alleen maar” gaat om nicotineverslaving. 


Kosten

Naastentraining zal vanaf 2021 een bescheiden - vrijwillige - bijdrage vragen aan deelnemers. Naastentraining is en blijft in ieder geval een non-profit organisatie.


Andere aandoeningen of combinaties van aandoeningen.

Zoek contact met Naastentraining. Onze privé trainingen zijn altijd maatwerk. Naastentraining zoekt samen met u naar de combinatie van kennis en vaardigheden die in uw situatie het meest passend is.